StrToRevDate Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihi, ters tarih (ISO 8601) formatına (yyyy/aa/gg) çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.StrToRevDate(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarihin, ISO 8601 formatına (yyyy/aa/gg) (ters tarih) çevrilmiş hali geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="20/02/2017"

       TersTarih = Doc.StrToRevDate(Tarih)

       Mesaj = Tarih & " tarihinin ISO 8601 (ters tarih) değeri  = " & TersTarih

        Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte verilen tarihin ISO 8601 (ters tarih) formatına çevrilmiş hali aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Paylaşım Makrosu