StrToDate Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihi, OLE Date formatına (a/g/yyyy) çevirir. OLE Date formatında bilgi tutan SQL tablolarına aktarım yapmak veya bu formatta veri isteyen vbScript komutlarına uygun veri üretmek için kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.StrToDate(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarihin, OLE Date formatına (a/g/yyyy)  çevrilmiş hali geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = Doc.Bugun() & " tarihinin StrToDate fonksiyonu sonucu değeri : " &   Doc.StrToDate(Doc.Bugun())

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte verilen tarihin,  OLE Date tarih formatına çevrilmiş hali aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Paylaşım Makrosu