StrToNorDate Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihi, düz tarih formatına (gg/aa/yyyy) çevirir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.StrToNorDate(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarihin, düz tarih formatına (gg/aa/yyyy)  çevrilmiş hali geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="2017/02/20"

       DuzTarih = Doc.StrToNorDate(Tarih)

       Mesaj = Tarih & " tarihinin düz tarih formatındaki hali = " & DuzTarih

        Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte verilen tarihin,  düz ters tarih formatına çevrilmiş hali aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Paylaşım Makrosu