Bu kısımda, değişken tiplerinin birbirlerine çevrilmesine özgü fonksiyonlar anlatılmaktadıır.