Document Nesnesi (Ana Nesne)

Tanım


Dinamo ERP içindeki her uygulamaya (modüle/programa), Document (Döküman) denilmektedir. Yazılımın ana nesnesidir. Dinamo ERP için özelleştirmeler/çözümler geliştirmek için, yazılım tarafından bir nesne modeli şeklinde sağlanan nesnelerle etkileşimde bulunabilirsiniz. Nesne modeli kullanıcı ara yüzü ile birbirini yakından takip eder. Modüllerin Document/Doküman olarak anılmasının nedeni Dinamo ERP’nin bir MS Office uygulaması gibi (Excel spreadsheet gibi) bilgilerin kaydedilinceye kadar veri tabanında değil sadece bellekte değiştirildiği, bir tasarımda olmasıdır.


Bir doküman çalıştığında kendisi ile ilgili; kullanıcı ara yüzünü, ekran elamanlarını, veri tabanı bağlantılı tabloları, rowsetleri, makroları, parametreleri vs. otomatik olarak belleğe yükler. Dinamo ERP’de bu özellikleri ile dokümanlar makro yazılımı esnasında, aslında birer nesnedir. Diğer nesneler ancak ve ancak, ana nesne (Document) yardımı ile yaratılırlar.


Bir modül bir özelleştirme makrosu çalıştırırken modülün özelliklerini içeren ve adı standart olarak “DOC” olarak anılan bir document (döküman) nesnesini otomatik olarak makronun içine ekler (embed eder). Modülün tüm özelliklerine bu nesne aracılığı ile erişilir. Bu nesne Excel’deki “Application” nesnesinin benzeri olarak düşünülebilir. Bir Excel’in kendi içinde WorkSheet / çalışma tabloları tutmasına benzer şekilde, bir Dinamo ERP uygulama modülü de temel olarak bilgileri RowSet’lerde tutmaktadır. RowSet ler Excel WorkSheet leri gibi satırlardan oluşur, sütunlara benzer şekilde ise RowSet lerin alanları vardır.

Yine Excel’e benzer şekilde bir modül makrolar yükler ve bunları çalıştırır. Excel’den farklı olarak, bir Dinamo ERP modülü içerisinde başka ve birden fazla modül de barındırabilir. Nasıl ki her bir Excel WorkSheet’in bir adı var (Sheet1, Sheet2 Sayfa1, Sayfa2, gibi) ve tekrar edemez ise, RowSet lerin de birer tekrar edemez adı bulunur. Benzeri şekilde modül içindeki modüllerin de tekrar edemeyen adları vardır. Yine Excel’e benzer şekilde Dinamo ERP modülleri içinde de bazı yardımcı nesneler de yaratılabilir (Excel’in Chart nesnesi gibi). Son olarak Excel’de benzeri bulunmayan ama Dinamo ERP’de bulunan bir veri tutma şekli de “modül parametreleri” olarak isimlendirilir. Özelleştirmelerde bu yapı kullanılarak RowSet kullanılmadan da modülün varlığı süresi içinde geçerli olacak kalıcı bilgi saklanabilir.


Uygulama yazımı esnasında, yeni bir doküman eklemenin değişik yöntemleri mevcuttur.


Yaratılma Şekli


Dokümanları temel olarak, kullanıcı ara yüzlü ve kullanıcı ara yüzü olmadan iki (2) şekilde yaratabiliriz. Doküman yaratabilmek için, embeded (gömülü) “DOC”  nesnesi ile beraber aşağıdaki fonksiyonlar kullanılır.


CreateDocumentNoUI, kullanıcı ara yüzü olmadan doküman yaratan ( NoUI = No  User Interface).

CreateDocumentNoUI2, kullanıcı ara yüzü olmadan doküman yaratan fonksiyon.

CreateDocumentUI, kullanıcı ara yüzlü doküman yaratan fonksiyon (UI = User Interface).

GetDocumentNoUI, bellekte yüklü olan bir dokümanı, kullanıcı ara yüzü olmadan tekrar yükleyen fonksiyon.

GetDocumentNoUI2, bellekte yüklü olan bir dokümanı, kullanıcı ar a yüzü olmadan tekrar yükleyen fonksiyon.

DocGetParentDocument,  DocGetGrandParentDocument ve DocPoolGetDocument fonksiyonları.İlgili fonksiyonlar hakkında detaylı bilgiye, nesne yaratma fonksiyonları bölümünde ulaşabilirsiniz.