Date_NumToStr Fonksiyonu

Tanım


Ondalık sayı cinsinden verilen gün değerinin, 01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısına göre yeni hangi tarihe denk geldiğini hesaplar.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Date_NumToStr(GünSayısı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

GünSayısı

01/01/1950 tarihinden itibaren kaç gün sonraki tarihin bulunmasını sağlayan gün sayısı. Ondalık sayı değeri olarak girilmelidir.

Geri Dönen Değerler


01/01/1950 tarihinden itibaren geçen gün sayısına göre hesaplanan tarihi “gg/aa/yyyy” formatında geri döner. Geri dönen bir değeri olduğundan bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Tam sayı olmayan değerler girildiğinde, ondalık kısım saat olarak hesaplanır ki, bu durumda bir sonraki günün değeri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       GunSayisi=24522.5

       Tarih = Doc.Date_NumToStr(GunSayisi)

       Mesaj = "01/01/1950 tarihinden itibaren yeniden hesaplanan tarih = " & Tarih

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, 24,522.50 ondalık sayısı olarak girilen gün sayısı sonucunda ulaşılan tarih değeri aşağıdaki mesaj kutusuda gösterilmiştir. 24,522 tamsayı gün değeri aslında 20/02/2017 tarihine denk gelmektedir. Fakat 0.5 gün = 12 saat ilkesine göre bir sonraki güne geçilmiştir. Sonuç olarak 21/02/2017 tarihi hesaplanmıştır.Paylaşım Makrosu