Bu kısımda Finans ve Muhasebe sistemlerine özgü fonksiyonlar anlatılmaktadıır.