Round Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir sayıyı, belirtilen basamak değerine yuvarlar.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Round(Sayı, BasamakSayısı)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

BasamakSayısı

Yuvarlanmasını istediğimiz basamak sayısı. Tam sayı cinsinden değerdir. Sıfır (0) veya sıfırdan büyük değer girilmelidir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu ortaya çıkan yuvarlanmış, ondalıklı sayı cinsinden sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Diğer programlardaki round fonksiyonundan farkı, yuvarlama işleminin sadece ondalık kısmıda yapılmasıdır. Sayının tamsayı kısmında (onluk, yüzlük vs. basamaklarında), herhangi bir yuvarlama yapılmaz.

Eğer basamak sayısı 0 (sıfır) ise, sayı tamsayıya yuvarlanır.

E ğer basamak sayısı negatif sayı girilirse, sayı tamsayıya yuvarlanır.

Eğer basamak sayısı ondalıklı sayı girilirse, once basamak sayısı tamsayıya yuvarlanır. Elde edilen tamsayı basamak sayısı olarak kullanılır. Örneğin, basamak değeri 2.3 girilirse 2 tamsayısı kabul edilir. Eğer, 2.7 girilirse de 3 tamsayısı basamak sayısı olarak kabul edilir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "123.4567 sayısının, 3. basamağa göre yuvarlanaması = " & Doc.Round(123.45678,3)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "123.4567 sayısının, 0. basamağa  göre yuvarlanaması =  = " & Doc.Round(123.45678,0)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "123.4567 sayısının, -2. basamağa göre yuvarlanaması = " & Doc.Round(123.45678,-2)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "123.4567 sayısının, 2.7 basamağa göre yuvarlanaması = " & Doc.Round(123.45678,2.7)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte; birinci satırdaki fonksiyon, 3. basamağa göre yuvarlama yapmıştır. Aynı sonucu dördüncü  satırdaki 2.7 ondalıklı basamak sayısı da üretmiştir. Fonksiyon önce ondalıklı sayı olan basamak sayısını 3 tamsayıssına yuvarlayarak aynı sonuca ulaşmıştır. Aynı şekilde ikinci ile üçüncü satırdaki fonksiyon sonuçları da aynıdır. Çünkü üçüncü satırda girilen negatif basamak değeri (-2), 0 tamsayısı gibi işlem görerek sonucun tamsayıya yuvarlanmasını sağlamıştır.
Paylaşım Makrosu