DRound Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir sayıyı, maksimum ondalıklı basamak değeri 6 (altı) hane olacak şekilde ondalıklı sayıya yuvarlar.

Kullanım Şekli


Değişken = Document. DRound(Sayı)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu ortaya çıkan maksimum 6 (altı) haneye yuvarlanmış sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Ondalık kısmı 6 (altı) haneden az sayılarda sayısının kendisi geri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "DRound(123.45678) işleminin sonucu = " & Doc.DRound(123.45678)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "DRound(123.45678123456) işleminin sonucu = " & Doc.DRound(123.45678123456)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "DRound(123) işleminin sonucu = " & Doc.DRound(123)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte; birinci ve üçüncü satırdaki fonksiyonların sonucu, sayının kendisi olmuştur. Çünkü ondalıklı hane sayıları altıdan azdır.
Paylaşım Makrosu