Bu kısımda matemarik işlemleri yapan fonksiyonlar anlatılmaktadır.