Floor Fonksiyonu

Tanım


Verilen ondalıklı sayıyı, aşağıya doğru tamsayıya yuvarlar.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Floor(Sayı)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu; tam sayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Pozitif ondalıklı sayının, tam sayı kısmını bulmak için de kullanılır.

Negatif sayılarda aşağı demek, negatif sayının dahada küçülmesidir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Floor(123.99) işleminin sonucu = " & Doc.Floor(123.99)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Floor(-123.99) işleminin sonucu = " & Doc.Floor(-123.99)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Negatif sayının dahada küçüldüğünü görebilirsiniz.
Paylaşım Makrosu