LPBRound Fonksiyonu

Tanım


Verilen sayıyı, Lokal Para Birimi’nin (LPB) sahip olduğu ondalık basamak sayısına göre yuvarlar. Örneğin Türk Lirası’nda, ondalık olarak kuruşlar iki (2) basamak olarak gösterilmektedir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.LPBRound(Sayı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu, lokal para birimin kuruş hane sayısına göre yuvarlanmış sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Lokal Para Biriminin sahip olduğu, ondalıklı basamak sayısı şimdilik değiştirilememektedir ve değeri de (2) ikidir.

Lokal para biriminin, ondalık basamak sayısının 2 (iki) olduğu durumlarda CHTRound fonksiyonu ile aynı sonucu üretir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "LPBRound(123.45678) işleminin sonucu = " & Doc.LPBRound(123.45678)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "LPBRound(123) işleminin sonucu = " & Doc.LPBRound(123)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.
Paylaşım Makrosu