CHTRound Fonksiyonu

Tanım


Verilen sayıyı, Cari Hesap Tutarı (CHT) alanlarının sahip olduğu ondalık basamak sayısına göre yuvarlar. Ssitemde cari hesap tutarlarındaki kuruşlar iki (2) basamak olarak gösterilmektedir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.CHTRound(Sayı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı cinsinden değerdir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu, iki (2) kuruş hane sayısına göre yuvarlanmış sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Cari Hesap Tutarı alanlarının  basamak değeri  (2) ikidir.

Lokal para biriminin, ondalık basamak sayısının 2 (iki) olduğu durumlarda LPBRound fonksiyonu ile aynı sonucu üretir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "CHTRound(123.45678) işleminin sonucu = " & Doc.CHTRound(123.45678)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "CHTRound(123) işleminin sonucu = " & Doc.CHTRound(123)

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukarı daki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.
Paylaşım Makrosu