SigDig Fonksiyonu

Tanım


Verilen bir ondalıklı sayının, ondalık kısmının hane sayısını verir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.SigDig(Sayı)


Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Ondalık hanesi hesaplanacak olan ondalık sayı cinsinden sayı.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucunda, tam sayı cinsinden bir sayı geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Eğer girilen sayı parametresinin text formatında ise, fonksiyon 0 (sıfır) sayısını geri döner.

Eğer girilen sayı parametresinin içinde nümerik olmayan bir karakter varsa, fonksiyon hata verir.

Eğer ondalık kısmın son hanlerindeki sıfırlar (0), hane sayısına sayılmaz.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "SigDig(123.010) işleminin sonucu = " & Doc.SigDig(123.010)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "SigDig(123.9901) işleminin sonucu = " & Doc.SigDig(123.9901)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "SigDig(""-123.99"") işleminin sonucu = " & Doc.SigDig("-123.99")

       Doc.Msgbox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Birinci satırda, en sondaki sıfır (0), hane sayısına dahil edilmeyip sonuç iki (2) hane olarak geri dönmüştür. Üçüncü satırda ise içinde nümerik karakterler olan karakter dizisi olduğundan hata vermeyip, fonksiyon ondalık hane sayısı 0 (sıfır) geri dönmüştür.


Paylaşım Makrosu