Getd7UserName_Rights Fonksiyonu

Tanım


Programı çalıştıran Dinamo ERP kullanıcısının eğer var ise, haklarına sahip olduğu kullanıcının adını verir. Aynı haklara sahip kullanıcı kodu, kullanıcı tanımlarında tanımlanmaktadır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7UserName_Rights()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Kullanıcının, aynı haklara sahip olduğu kullanıcı kodunu geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Kullanıcının, kullanıcı tanımlarında aynı haklara sahip olduğu kullanıcı kodu alanı boş ise kullanıcı adı (kendisi) geri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = Doc.Getd7UserName() &" adlı Dinamo ERP kullanıcısının,"

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "aynı haklara sahip olduğu  kullanıcı adı ise " & Doc.Getd7UserName_Rights() & "'dir."        

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştırPaylaşım Makrosu