GetBaseDocType Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP’deki herhangi bir uygulamanın, ana uygulama kodunu verir.


Dinamo ERP’de bazı uygulamalar, başka uygulamalardan türetilmiştir (varyantdır). Örneğin Cari Hesap Fişinden (CARI20); Borç Dekontu (CARI20B), Alacak Dekontu (CARI20A) vb. uygulamaları türetilmiştir. Varyant (türetilmiş) uygulamalar, ana uygulamanın database, tablo yapısı, fonksiyonlarını vs. kullanır. Sadece belirli bir amaç için sınırlandırılmış/geliştirilmiş uygulamalardır. Yazılım; gerek ana uygulamanın, gerekse de ana uygulamadan türetilmiş  olan uygulamaların, verilerini veritabanında aynı tablolarda tutar. Tablolarda gerek ana uygulama kodu, gerekse de türetilmiş uygulama kodu bilgisi tutulmaktadır.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetBaseDocType()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Çalışan uygulamanın ana uygulama kodunu geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Ana uygulamaların; veritabanındaki tablolarda türetilmiş (varyant) uygulaması kodu da, ana uygulamanın kodunun kendisidir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "GetDocType() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.GetDocType()

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "GetDocType0() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.GetDocType0()

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "GetBaseDocType() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.GetBaseDocType()

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Getd7ProgramAdi(""" & Doc.GetDocType0() & """) fonksiyonunun sonucu = " & Doc.Getd7ProgramAdi(Doc.GetDocType0())

        Doc.MsgBox Mesaj

End Sub

Yukarıdaki örnek Borç Dekontu uygulamasında çalıştırılınca, aşağıdaki mesaj kutusundaki bilgilere ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, borç dekontu uygulamasının ana uygulama kodu CARI20’dir.
Paylaşım Makrosu