Getd7UserName Fonksiyonu

Tanım


Programı çalıştıran Dinamo ERP kullanıcı adını verir. Dinamo ERP kullanıcı adı hemen hemen tüm tablolarda ve tüm log kayıtlarında saklanmaktadır.  

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7UserName()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Dinamo ERP kullanıcı adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Dinamo ERP kullanıcı adı, Dinamo ERP’de tanımlanan bir bilgidir.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Dinamo ERP kullanıcı adı : " & Doc.Getd7UserName()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucundaki kullanıcı bilgisi, aşağıdaki mesaj kutusunda görülmektedir.Paylaşım Makrosu