Bu kısımda; İşletim Sistemi ve Dinamo ERP'nin temel çalışma prensiplerine özgü fonksiyonlar anlatılmaktadır.