GetLicenceNumber Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP programının, lisans bilgisini gösteren fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetLicenceNumber()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Sistemde yüklü olan Dinamo ERP yazılımının lisans numarasını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Lisans numarasını, Lisans Bilgisi uygulamasından da görebilirsiniz.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Çalışan Dinamo ERP programının lisans numarası : " &  Doc.GetLicenceNumber()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucundaki lisans bilgisi, aşağıdaki mesaj kutusunda görülmektedir.Paylaşım Makrosu