Getd7SWDownloadURL Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP programının, yüklenebileceği URL (Web adresi) adını verir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7SWDownloadURL()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Dinamo ERP’in yüklenebileceği URL adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Getd7SWDownloadURL() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.Getd7SWDownloadURL()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucundaki URL bilgisi, aşağıdaki mesaj kutusunda görülmektedir.Paylaşım Makrosu