GetUserName Fonksiyonu

Tanım


Programın çalıştığı bilgisayarın hangi Windows kullanıcı adı ile açıldığını verir.


Eğer işletmede, kullanıcı girişi için SSO (Single Sign-On) sistemi kullanılıyorsa, Windows kullanıcı adı o zaman gerekli olmaktadır. SSO içinde işletmede Windows domain kurulu olması gereklidir. Yazılım, Windows kullanıcı adını log kayıtlarının tümünde kullanmaktadır.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetUserName()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Dinamo ERP’in çalıştığı bilgsayarın, Windows kullanıcı adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Windows kullanıcı adı, işletim sisteminden elde edilir. Dinamo ERP’de tanımlanan bir bilgi değildir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = " Windows kullanıcı adı : " & Doc.GetUserName()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştır.Paylaşım Makrosu