Getd7Directory_DataFirm Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP programının, çalıştığı firmanın ve döneminin bulunduğu dizinin (directory) adını verir.


Dizin adı bilgisayarda yapılan ayarlara göre değişebilir. Eğer bilgisayarınızda programın çalıştığı yer; Ağ Sürücüsüne Bağlan (Map Network Drive) fonksiyonu ile bir disk adına (harfe) atanmışsa, dizin olarak ilgili harf gösterilir. Aksi durumlarda uzun bir şekilde dizin adı verilir.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7Directory_DataFirm()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Dinamo ERP programının, çalıştığı firmanın ve döneminin bulunduğu dizinin adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Yazılım, firma kodu ve dönemin başlarına “_” işaretini koyarak dizin yaratır.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Getd7Directory_DataFirm() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.Getd7Directory_DataFirm()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutuları ortaya çıkmıştır. Birinci mesaj kutusunda yazılımın çalıştığı “\\172.16.0.84\d7s\” dizini, dizin adı ile verilmiştir. İkinci kutuda ise ilgili dizinin, “K:” sürücüsü olarak atandığı durumu görmekteyiz.
       


Paylaşım Makrosu