Get_SW_Version_Date_Time Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP programının, yazılım (SoftWare) versiyonunun tarih ve saatini gösteren fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Get_SW_Version_Date_Time()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Sistemde yüklü olan Dinamo ERP yazılım (SoftWare) versiyonun tarih ve saat bilgilerini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Sisteminizde yüklü olan versiyonu gösterir. Yazılımevindeki versiyon içerdeki fonksiyonlarla elde edilemez.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Kullanmakta olduğunuz Dinamo ERP Uygulama versiyonu  : " & Doc.Get_SW_Version_Date_Time()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarı daki örneğin sonucundaki versiyon bilgisini, aşağıdaki mesaj kutusu göstermektedir.
Paylaşım Makrosu