Getd7FirmCode Fonksiyonu

Tanım


Dinamo ERP programında, çalışılan firmanın adını ve dönemini verir.  

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Getd7FirmCode()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Dinamo ERP’in o anda çalıştığı firmanın adını ve dönemini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Firma adı ve dönemi, Dinamo ERP’de tanımlanan bir bilgidir.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Getd7FirmCode() fonksiyonunun sonucu = " & Doc.Getd7FirmCode()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştır.
Paylaşım Makrosu