GetDomainUserName Fonksiyonu

Tanım


Programın çalıştığı bilgisayarın,        Domain ve Windows kullanıcı adını verir.


Eğer işletmede, kullanıcı girişi için SSO (Single Sign-On) sistemi kullanılıyorsa, tam olarak Windows domain kullanıcı adı gerekli olmaktadır. SSO içinde işletmede Windows domain kurulu olması gereklidir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetDomainUserName()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Windows domain ve kullanıcı adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Windows domain kullanıcı adı, işletim sisteminden elde edilir. Dinamo ERP’de tanımlanan bir bilgi değildir.

Eğer işletmede, herhangi bir domain tanımlı değil ise, fonksiyon boş bilgi geri döner.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = " Windows domain kullanıcı adı : " & Doc.GetDomainUserName()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştır.Paylaşım Makrosu