GetMacNumber Fonksiyonu

Tanım


Programın çalıştığı bilgisayarın, MAC Id (Media Access Control)’sini verir.


MAC Id, bilgisayarın ağa bağlandığı ethetnet kartının üzerinde saklanan ve değişmeyen bir numaradır. Windows 8 ve sonraki versiyonlarında işletim sistemi üzerinden verilebilmektedir. Eğer MAC Id verilmemiş bir işletim sistemi veya wireless bağlantı kullanılıyorsa, “000000000000” bilgisi dönebilir.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetMacNumber()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler

Dinamo ERP’in çalıştığı bilgsayarın MAC ID’sini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Windows 8 veya sonraki versiyonlarda, işletim sisiteminden MAC Id verilmemiş ise, fonksiyon standart olarak “000000000000” bilgisi geri dönmektedir.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Bilgisayarın MAC Id'si: " & Doc.GetMacNumber()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştır. Bilgisayarda Windows 8.1 işletim sistemi vardır. İşletim sistemi üzerinden de, herhangi bir MAC Id atanmamıştır.Paylaşım Makrosu