GetComputerName Fonksiyonu

Tanım


Programın çalıştığı bilgisayarın adını verir. Yazılım bilgisayar adını, yarattığı hemen hemen bütün tablolarda ve log kayıtlarının tümünde kullanmaktadır.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetComputerName()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Windows işletim sistemindeki bilgisayar adını geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar

Bilgisayar adı, Windows işletim sisteminden elde edilir. Dinamo ERP’de tanımlanan bir bilgi değildir.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Bu bilgisayarın adı : " & Doc. GetComputerName()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucunda, aşağıdaki mesaj kutusu ortaya çıkmıştır.
Paylaşım Makrosu