FileExists Fonksiyonu

Tanım


Programın çalıştığı bilgisayardaki bir dosyanın (file) var olup olmadığını mantıksal bir değer ile geri dönen fonksiyondur. Dosya adı; disk ve  dizin adlarını da içermelidir. Fonksiyon, network üzerinde başka bir bilgisayardaki dosyalarıda araştırabilir.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.FileExists( DosyaAdı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

DosyaAdı

Varlığı araştırılacak dosya adı. Bir disk ve dizin adı ile beraber uzun yazılmalıdır (“c:\zzz\zzz.txt” gibi). Eğer disk ve dizin adı kullanılmazsa (“zzz.txt” gibi), fonksiyon işlevini göremez.


Geri Dönen Değerler


Sorgulanan dosya var ise True (-1) değerini, yok ise de False (0) değerini geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


DosyaAdında “/” ve “\” karakterleri aynı işlevi görür. “c:/zzz/zzz.txt ile “c:\zzz\zzz.txt” aynı işleve sahiptir.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = """c:\zzz\zzz.txt"" dosyası var mı ? " & Doc.FileExists("c:\zzz\zzz.txt")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & """c:/zzz/zzz.txt"" dosyası var mı ? " & Doc.FileExists("c:/zzz/zzz.txt")

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & """c:\zzz\dinamo.exe"" dosyası var mı ? " & Doc.FileExists("c:\zzz|dinamo.exe")

       Mesaj=Mesaj&chr(13)&"""\\172.16.0.84\d7s\wx\dinamo.exe"" dosyası var mı?"& Doc.FileExists("\\172.16.0.84\d7s\wx\dinamo.exe")

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örnekte, varlığı araştırılan dosyaların, var olup olmadıklarına dair geri dönüş bilgileri, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir. Üçüncü satırdaki dosya, bilgisayarda olmadığından False değeri geri dönmüştür.Paylaşım Makrosu