Ceil Fonksiyonu

Tanım


Verilen ondalıklı sayıyı, yukarıya doğru tam sayıya yuvarlar.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Ceil(Sayı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin ele manıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Sayı

Yuvarlanacak olan ondalıklı sayı değeridir.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu; tam sayı değeri geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Negatif ondalıklı sayının, tamsayı kısmını bulmak için de kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Ceil(123.01) işleminin sonucu = " & Doc.Ceil(123.01)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Ceil(-123.01) işleminin sonucu = " & Doc.Ceil(-123.01)

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir. Pozitif sayılarda, ondalıklı kısmın büyüklüğü, ne olursa olsun tamsayının bir büyüdüğünü görebilirsiniz.


Paylaşım Makrosu