Bugun2 Fonksiyonu

Tanım


Sistem tarihinden, belirli bir gün sonrasındaki veya öncesindeki tarihi geri dönen bir fonksiyondur.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.Bugun2(GünSayısı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

GünSayısı

Sistem tarihinden kaç gün sonraki veya önceki tarihin atanmasını sağlayan gün sayısı. Tam sayı değeri olarak girilmelidir. Gün sayısı negatif ise (-6 gibi) önceki tarih; pozitif ise sonraki tarih atanır.


Geri Dönen Değerler


Günün tarihi , “yyyy/aa/gg” ISO 8601 standartında geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Hatalı girilen tüm parametre değerlerinde sistem tarihi geri dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih = Doc.Bugun2(-2)

       Doc.MsgBox "Günün Tarihi = " & Tarih

End Sub
Yukarıdaki örnekte, sistem tarihinden (2017/03/02) 2 gün önceki tarih değeri, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.
Paylaşım Makrosu