StrDate_Day Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihin, tam sayı cinsinden gün kısmının değerini verir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.StrDate_Day( Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarihin, tamsayı cinsinden gün değeri geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri 0 (sıfır) olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="2017/02/20"

       Gun = Doc.StrDate_Day(Tarih)

       Mesaj = Tarih & " tarihinin gün değeri  = " & Gun

       Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte 20/02/2017 tarihinin, tam sayı cinsinden gün değeri aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Paylaşım Makrosu