Bu kısımda, tarih ve zaman ile ilgili fonksiyonlar anlatılmaktadır.