Today_GMT Fonksiyonu

Tanım


Sistem tarihini, UTC (GMT) (evrensel zaman) standartlarında hesaplayıp geri dönen bir fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Today_GMT()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin ele manıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Günün tarihi , “yyyy/aa/gg” ISO 8601 standartında geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


Türkiye GMT+3 (UTC+3) saat dilimindedir. Bu fonksiyonun, normal Today fonksiyonundan farkını, gece 00:00 saatinden 3 saat önce/sonra görebilirsiniz.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih = Doc.Today_GMT()

       Doc.MsgBox "Günün Tarihi = " & Tarih

End Sub
Yukarıdaki örnekte, sistem tarihinin GMT (UTC) standardında değeri, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir. Örnek fonksiyon öğlen saatlerinde çalıştığından Today fonksiyonu ile aynı değeri dönmüştür.


Paylaşım Makrosu