ClearParLog Fonksiyonu

Tanım


Bir isim altında saklanmış olan mesajları silmeye yarayan fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.ClearParLog(Kayıtİsmi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Kayıtİsmi

Hata veya uyarı mesajının bellekte hangi isimle saklanmış olduğunu belirtir. Metin içerikli bir alandır. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Geri Dönen Değerler


Geri dönen değer bulunmamaktadır.

Hatırlatmalar


Bu fonksiyon kullanılmadan önce, MsgBox_ParLog veya ParLog fonksiyonunun kullanılmış olması gereklidir.

Örnek


Sub Makro1()

       KayitIsmi = "HataAdı"

       Mesaj = "Dikkat! Hata Oluştu. Hata Kodu : 403"

       Sonuc=Doc.ParLog(KayitIsmi,Mesaj)

       Doc.MsgBox("Kayıtlı Olan Hata= " & Doc.GetParLog(KayitIsmi))

       Doc.ClearParLog(KayitIsmi)        

        Doc.MsgBox("Silme İşlemi Sonraki Hata= " & Doc.GetParLog(KayitIsmi))

End Sub
Yukarıdaki örnek; Mesaj değişkenindeki uyarıyı daha sonra kullanılması için HataAdı adlı değişkende saklamaktadır. Saklanan mesaj sonra bir başka mesaj kutusunda gösterilmek üzere GetParLog fonksiyonu ile çağrılmaktadır. Daha sonra ClearParLog fonksiyonu ile hafızada silinen mesaj, tekrar bir mesaj kutusu ile çağrılmaktadır. Bu durumda mesaj kutuları, aşağıdaki resimlerdeki gibi görülecekti. İkinci mesaj kutusunun resminde de görüleceği gibi, hafızadaki mesaj silinmiştir.


               

Paylaşım Makrosu