IsStrDate Fonksiyonu

Tanım


Verilen tarihin, geçerli bir tarih olup olmadığını kontrol eder.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.IsStrDate(Tarih)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Verilen tarih doğru ise True, yanlış ise False değeri geri dönülür. Bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar


İşlemlerde kullanılacak olan bir tarih değişkeninin öncelikle bu fonksiyonla kontrol edilmesi, olası hatalı sonuçları yok eder.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih = "2017/02/20"

       Tarihmidir = Doc.IsStrDate(Tarih)

       Doc.MsgBox(Tarih & " değeri tarih midir?  = " & Tarihmidir)

       Tarih = "2017/22/20"

       Tarihmidir = Doc.IsStrDate(Tarih)

        Doc.MsgBox(Tarih & " değeri tarih midir?  = " & Tarihmidir)

End Sub
Yukarıdaki örnekte önce doğru tarih değeri, sonra da hatalı tarih değeri sorgulanmıştır. Örneğin sonuçları aşağıdaki mesaj kutularında gösterilmiştir.


               

Paylaşım Makrosu