StrDate_Increment Fonksiyonu

Tanım


Verilmiş olan tarihten, belirli bir gün sayısı sonrasındaki veya öncesindeki tarih değerini hesaplayan fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.StrDate_Increment(Tarih, GünSayısı)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

GünSayısı

Verilmiş olan tarihten kaç gün sonraki veya önceki tarihin atanmasını sağlayan gün sayısı. Tam sayı değeri olarak girilmelidir. Gün sayısı negatif ise (-6 gibi) önceki tarih; pozitif ise sonraki tarih atanır.

Geri Dönen Değerler


Geçerli değerler verilmiş ise, fonksiyon “yyyy/aa/gg” formatında tarih değeri geri döner. Geri dönen bir değeri olduğundan, bir değişkene atanmalıdır.

Hatırlatmalar

Eğer fonksiyona geçersiz bir tarih değeri girilirse, geri dönüş değeri boş olacaktır.

Örnek


Sub Makro1()

       Tarih="20/02/2017"

       GunSayisi = 5

       YeniTarih = Doc.StrDate_Increment(Tarih, GunSayisi)

       Mesaj = "StrDate_Increment(" & GunSayisi & ") fonksiyonu sonucu: " & YeniTarih

       GunSayisi = -5

       YeniTarih = Doc.StrDate_Increment(Tarih, GunSayisi)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "StrDate_Increment(" & GunSayisi & ") fonksiyonu sonucu: " & YeniTarih

        Doc.MsgBox Mesaj

End SubYukarıdaki örnekte YeniTarih değişkenine; önce 20/02/2017 tarihin 5 gün sonrasının, sonra da aynı tarihin 5 gün öncesinin tarih değeri atanmıştır. Aşağıdaki mesaj kutusunda örneğin sonuçları yer almaktadır.


Paylaşım Makrosu