Saat Fonksiyonu

Tanım


Sistem saatini, belirli bir formatta geri dönen fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.Saat(Stil)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Stil

Sistem saatinin kaç karakter olarak gösterileceğini sağlayan tam sayı değeri. Sistem saati normalde “hh:mm:ss” geri dönülür. Bu bilgi de, karakter sayısı olarak 8 (sekiz) karakterdir.


Geçerli mantıklı parametre değerleri şunlardır:

4 :  “hhmm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 1458

5 :  “hh:mm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58

6 :  “hhmmss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 145853

8 :  “hh:mm:ss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58:53

Geri Dönen Değerler


Günün saati en uzun “hh:mm:ss” şeklindeki karakter dizisi şeklinde geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Parametre olarak 8 (Sekiz) değerinden büyük sayılarda, 8 parametresinin değeri dönülür.

Parametre olarak 0 (Sıfır) değerinde ise boş karakter dizisi dönülür.

STime fonksiyonu ile aynı işleve sahiptir.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Batch =  Doc.CreateSObject("BatchErrorMode")

       For Stil = 0 to 9

               Doc.MsgBox Stil & " parametresine göre saat = " & Doc.Saat(Stil)

       Next

End Sub
Yukarıdaki örnekte, sistem saatinin gösterimi için 0 ile 9 arasındaki parametre değerlerinin sonucu, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilmiştir. 9 ve sonraki parametre değerlerinin sonucu, 8 parametre değeri ile aynıdır.Paylaşım Makrosu