SetToday Fonksiyonu

Tanım


Daha önce yaratılmış olan, d7DateTime (Zaman) nesnesinin tarih kısmına, günün tarihinin atanması için kullanılır. Sadece tarih ataması yapar. Saat ataması ayrıca yapılmalıdır. Aksi halde zaman nesnesine sadece tarih atanıp, saat atanmadığından, geçersiz bir değer atanmış olacaktır.


Kullanım Şekli


d7DateTime Nesnesi.SetToday()

Ana Nesne


d7DateTime nesnesinin elemanıdır. Bir d7DateTime nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7DateTime değişkeninin tarih kısımına, günün tarihini atar.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7DateT ime nesnesi ile beraber kullanılır.

Nesnenin, sadece tarih kısımına tarih ataması yapılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetToday()

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

       Zaman.SetTime("00:20:00")

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

End SubZaman isimli d7DateTime nesnesine, günün tarihi atanmıştır. Nesneye sadece tarih atanıp, saat atanmadığından saat değeri, -01 gibi hatalı bir değer olacaktır. Daha sonra saat atandığında, nesnenin sahip olduğu değer doğru olmuştur. Sonuçlar aşağıdaki mesaj kutularında verilmiştir.               

Paylaşım Makrosu