SetNow Fonksiyonu

Tanım


Daha önce yaratılmış olan, d7DateTime (Zaman) nesnesinin tarih ve saat kısmına, günün tarihinin ve saatinin atanması için kullanılır.


Kullanım Şekli


d7DateTime Nesnesi.SetNow()

Ana Nesne


d7DateTime nesnesinin elemanıdır. Bir d7DateTime nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7DateTime değişkenine günün tarihini ve saatini atar.

Hatırlatmalar


Daha önce yaratılmış bir d7DateT ime nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetNow()

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

End SubZaman isimli d7DateTime nesnesine, günün tarihi ve o anki saati atanmıştır. Aşağıdaki gibi bir mesaj kutusu ile atanan değer görüntülenmektedir.


               

Paylaşım Makrosu