SetDate Fonksiyonu

Tanım


Daha önce yaratılmış olan, d7DateTime (Zaman) nesnesinin tarih kısmına, herhangi bir tarihinin atanması için kullanılır. Sadece tarih ataması yapar. Saat ataması ayrıca yapılmalıdır. Aksi halde zaman nesnesine sadece tarih atanıp, saat atanmadığından, geçersiz bir değer atanmış olacaktır.


Kullanım Şekli


d7DateTime Nesnesi.SetDate(Tarih)

Ana Nesne


d7DateTime nesnesinin elemanıdır. Bir d7DateTime nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Tarih

İşlem yapılacak tarih değeri. Gerek yyyy/aa/dd (2017/02/20) formatında, gerekse de dd/aa/yyyy (20/02/2017) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7DateTime değişkeninin tarih kısımına, herhangi bir tarihi atar.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7DateTime nesnesi ile beraber kullanılır.

Nesnenin, sadece tarih kısımına tarih ataması yapılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetDate("2017/02/17")

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

       Zaman.SetTime("00:20:00")

        Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

End SubZaman isimli d7DateTime nesnesine, “17/02/2017” tarihi atanmıştır. Nesneye sadece tarih atanıp, saat atanmadığından saat değeri, -01 gibi hatalı bir değer olacaktır. Daha sonra saat atandığında, nesnenin sahip olduğu değer doğru olmuştur. Sonuçlar aşağıdaki mesaj kutularında verilmiştir.               

Paylaşım Makrosu