d7DateTime Nesnesi

Tanım


Dinamo içinde yapılan geliştirmelerde (makro, rapor, event makro vs.) tarih ve özellikle zaman işlemlerini yapabilmek için geliştirilmiş bir nesnedir. Tarih ve zaman işlemlerinde olası veri hatasını önler. Nesnenin, tarih ve saat olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Her ikisi beraber atanmalıdır. Sadece tarih ve sadece saat atanması, nesnenin geçersiz bir değer almasına neden olur.Dinamo ERP’ye özgü bir nesne olduğundan, yazılımın ana nesnesi Document’in, nesne yaratma metodu (CreateSObject) kullanılmalıdır. Nesnenin  kendi metodları/fonksiyonları vardır. Bunlarla beraber kullanılmalıdır.

Yaratılma Şekli

Set d7DateTime Nesnesi = Document.CreateSObject("d7DateTime")


Geri Dönen Değerler

Bir nesne olduğu için herhangi bir geri dönen değeri yoktur.

Hatırlatmalar

Sonlandırmak için nesnenin atandığı değişken iptal edilmelidir. “Set d7DateTime Nesnesi = Nothing” komutu nesnenin iptalini sağlar.

Sadece tarih veya sadece saat atmak nesnenin geçersiz bir değer almasına ve hata vermesine neden olur.

Daha önce geçerli bir değer atanmış nesnenin, sadece tarihini veya sadece saatini değiştirebiliriz.Örnek


       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")


       


Zaman isimli değişken, d7DateTime nesnesi olarak tanımlanmıştır.