SetTime Fonksiyonu

Tanım


Daha önce yaratılmış olan, d7DateTime (Zaman) nesnesinin saat kısmına, herhangi bir saatin atanması için kullanılır. Sadece saat ataması yapar. Tarih ataması ayrıca yapılmalıdır. Aksi halde zaman nesnesine sadece saat atanıp, tarih atanmadığından, geçersiz bir değer atanmış olacaktır.


Kullanım Şekli


d7DateTime Nesnesi.SetTime(Saat)

Ana Nesne


d7DateTime nesnesinin elemanıdır. Bir d7DateTime nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Saat

İşlem yapılacak saat değeri. Gerek kısa zaman (hh:mm), gerekse de uzun zaman (hh:mm:ss) formatında kullanılabilir.

Geri Dönen Değerler


Bellekte duran d7DateTime değişkeninin saat kısımına, herhangi bir saati atar.

Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7DateTime nesnesi ile beraber kullanılır.

Nesnenin, sadece saat kısmına saat ataması yapılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetTime("00:20:00")

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

       Zaman.SetDate("2017/02/17")

       Doc.MsgBox "Zaman nesnesine atanan bilgi : " & Zaman. GetRevDateTime ()

End SubZaman isimli d 7DateTime nesnesine, “00:20:00” saati atanmıştır. Nesneye sadece saat atanıp, tarih atanmadığından, değeri boş olacaktır. Daha sonra tarih atandığında, nesnenin sahip olduğu değer doğru olmuştur. Sonuçlar aşağıdaki mesaj kutularında verilmiştir.               

Paylaşım Makrosu