IsValid Fonksiyonu

Tanım


d7DateTime (Zaman) nesnesine atanmış olan zamanın, geçerli bir zaman olup olmadığını kontrol eder.

Kullanım Şekli


Değişken = d7DateTime Nesnesi.IsValid()

Ana Nesne


d7DateTime nesnesinin elemanıdır. Bir d7DateTime nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler

Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


Atanan zaman doğru ise True, yanlış ise False değeri geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.


Hatırlatmalar

Daha önce yaratılmış bir d7DateTime nesnesi ile beraber kullanılır.

Örnek


Sub Makro1()

       Set Zaman = Doc.CreateSObject("d7DateTime")

       Zaman.SetDate("2017/02/17")

       Doc.MsgBox "IsValid metodu sonucu : " & Zaman.IsValid()

       Zaman.SetTime("00:20:00")

        Doc.MsgBox "IsValid metodu sonucu : " & Zaman.IsValid()

End SubZaman isimli d7DateTime nesnesine, ilk olarak sadece geçerli bir tarih olan “17/02/2017” değeri atanmıştır. IsValid fonksiyonu bu durumda False değeri dönecektir. Çünkü sadece tarih atanmış, saat ise atanmamıştır. Sonra ise tarihe ek olarak geçerli bir değeri olan “00:20:00” saati atanmıştır. Bu durumda ise hem tarih, hem de saat değeri doğru atandığından IsValid fonksiyonu, True değeri dönecektir. Aşağıdaki mesaj kutuları, örnek sonuçlarını göstermektedir.


               

Paylaşım Makrosu