STime_GMT Fonksiyonu

Tanım


Sistem saatini, UTC (GMT) (evrensel zaman) standartlarında hesaplayıp geri dönen bir fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.STime_GMT(Stil)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Stil

Sistem saatinin kaç karakter olarak gösterileceğini sağlayan tams ayı değeri. Sistem saati normalde “hh:mm:ss” geri dönülür. Bu bilgi karakter sayısı olarak 8 (sekiz) karakterdir.


Geçerli mantıklı parametre değerleri şunlardır:

4 :  “hhmm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 1458

5 :  “hh:mm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58

6 :  “hhmmss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 145853

8 :  “hh:mm:ss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58:53

Geri Dönen Değerler


Günün saati en uzun “hh:mm:ss” şeklindeki karakter dizisi şeklinde geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Parametre olarak 8 (Sekiz) değerinden büyük sayılarda, 8 parametresinin değeri dönülür.

Parametre olarak 0 (Sıfır) değerinde ise boş karakter dizisi dönülür.

Türkiye GMT+3 (UTC+3) saat dilimindedir.


Örnek


Sub Makro1()

       Stil = 8

        Doc.MsgBox "STime_GMT Fonksiyonun " & Stil  & " parametresine göre saat = " & Doc.STime_GMT(Stil)

End SubYukarıdaki örnekte, Türkiye’de saat 15:44:45 iken, GMT (UTC) saati, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.Paylaşım Makrosu