FormatSaat Fonksiyonu

Tanım


Verilen saat bilgisinin, gösterim şeklini düzenlemek için kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.FormatSaat(Saat, Stil)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Saat

Gösterim şekli düzenlenecek olan zaman bilgisi. Zaman formatında (“hh:mm:ss”) girilmelidir.

Stil

Verilen saatinin kaç karakter olarak gösterileceğini sağlayan tam sayı değeri. Yazılımda saat, normalde “hh:mm:ss” gösterilir. Bu bilgi de, karakter sayısı olarak 8 (sekiz) karakterlik bir bilgi dir.


Geçerli mantıklı parametre değerleri şunlardır:

4 :  “hhmm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 1458

5 :  “hh:mm” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58

6 :  “hhmmss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 145853

8 :  “hh:mm:ss” formatında bilgi geri dönülür. Örnek: 14:58:53

Geri Dönen Değerler


Günün saati en uzun “hh:mm:ss” şeklindeki karakter dizisi şeklinde geri dönülür. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Parametre olarak 8 (Sekiz) değerinden büyük sayılarda, 8 parametresinin değeri dönülür.

Parametre olarak 0 (Sıfır) değerinde ise boş karakter dizisi dönülür.

Örnek


Sub Makro1()

       Zaman = "10:34:21"

       Mesaj = "FormatSaat(""" & Zaman & """) saatinin gösterim şekilleri aşağıdadır."

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Gösterim Karakter Sayısı ""2"" : " & Doc.FormatSaat(Zaman,2)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Gösterim Karakter Sayısı ""4"" : " & Doc.FormatSaat(Zaman,4)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Gösterim Karakter Sayısı ""5"" : " & Doc.FormatSaat(Zaman,5)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Gösterim Karakter Sayısı ""6"" : " & Doc.FormatSaat(Zaman,6)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "Gösterim Karakter Sayısı ""8"" : " & Doc.FormatSaat(Zaman,8)

       Doc.Msgbox Mesaj

End SubVerilen bir zaman bilgisinin, farklı şekillerde gösterimi için yukarıdaki örnek verilmiştir. Bu örneğin sonucu ise aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.Paylaşım Makrosu