ParLog Fonksiyonu

Tanım


Bir uygulama veya makro içinden; başka bir uygulama veya makro çağrıldığında, çağrılan uygulamadaki hata mesajlarını daha sonra kullanmak amacıyla saklamaya yarayan bir fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.ParLog(Kayıtİsmi, Mesaj)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Kayıtİsmi

Hata veya uyarı mesajının bellekte hangi isimle saklanacağını belirtir. Metin içerikli bir alandır. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Mesaj

Bellekte saklanmak istenilen mesajdır. Uzun mesajlarda satırbaşı yapılmak isteniyorsa; carriage return karakteri (Chr(13)) veya linefeed karakteri (Chr(10)) istenilen kadar kullanılabilir. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Geri Dönen Değerler


Geri dönen değer bulunmamaktadır.

Hatırlatmalar


MsgBox_ParLog fonksiyonundan tek farkı, ekranda mesaj kutusunun gösterilmemesidir.

Örnek


Sub Makro1()

       KayitIsmi = "HataAdı"

       Mesaj = "Dikkat! Hata Oluştu. Hata Kodu : 403"

       Sonuc = Doc.ParLog(KayitIsmi,Mesaj)

       Doc.MsgBox("Kayıtlı Olan Hata= " & Doc.GetParLog(KayitIsmi))

End Sub
Yukarıdaki örnek; Mesaj değişkenindeki uyarıyı daha sonra kullanılması için HataAdı adlı değişkende saklamaktadır. Saklanan mesaj sonra bir başka mesaj kutusunda gösterilmek üzere çağrılmaktadır. Bu durumda mesaj kutusu, aşağıdaki resimlerdeki gibi görülecekti.


               

Paylaşım Makrosu