GetParLog Fonksiyonu

Tanım


Bir isim altında saklanmış olan mesajları okumaya yarayan fonksiyondur.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.GetParLog(Kayıtİsmi)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Kayıtİsmi

Hata veya uyarı mesajının bellekte hangi isimle saklanmış olduğunu belirtir. Metin içerikli bir alandır. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Geri Dönen Değerler


Bellekte saklanmış olan mesajı geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Bu fonksiyon kullanılmadan önce, MsgBox_ParLog veya ParLog fonksiyonunun kullanılmış olması gereklidir.

Örnek


Sub Makro1()

       KayitIsmi = "HataAdı"

       Mesaj = "Dikkat! Hata Oluştu. Hata Kodu : 403"

       Sonuc=Doc.ParLog(KayitIsmi,Mesaj)

        Doc.MsgBox("Kayıtlı Olan Hata= " & Doc.GetParLog(KayitIsmi))

End Sub
Yukarıdaki örnek; Mesaj değişkenindeki uyarıyı daha sonra kullanılması için HataAdı adlı değişkende saklamaktadır. Saklanan mesaj sonra bir başka mesaj kutusunda gösterilmek üzere GetParLog fonksiyonu ile çağrılmaktadır. Bu durumda mesaj kutusu, aşağıdaki resimdeki gibi görülecekti.


               

Paylaşım Makrosu