MsgBox_ParLog Fonksiyonu

Tanım


Bir uygulama veya makro içinden; başka bir uygulama veya makro çağrıldığında, çağrılan uygulamadaki hata mesajlarını ekranda göstermeye ve daha sonra kullanmak amacıyla saklamaya yarayan bir fonksiyondur.


Mesaj kutusunun  başlığı bulunmaz ve sadece OK (Tamam) tuşu vardır. Ön yüzü olmayan uygulamalarda gösterilmez. Eğer yapılan işlem toplu bir işlem (batch) ise, işlem bittikten sonra baskı öncesi ekranda, satırlar halinde gösterilir.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.MsgBox_ParLog(Kayıtİsmi, Mesaj)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

Kayıtİsmi

Hata veya uyarı mesajının bellekte hangi isimle saklanacağını belirtir. Metin içerikli bir alandır. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Mesaj

Önce ekranda gösterilip, sonra da bellekte saklanmak istenilen mesajdır. Uzun mesajlarda satırbaşı yapılmak isteniyorsa; carriage return karakteri (Chr(13)) veya linefeed karakteri (Chr(10)) istenilen kadar kullanılabilir. Kullanılması zorunlu bir parametredir.

Geri Dönen Değerler


Eğer mesaj kutusu şeklinde kullanılıyorsa, sadece tek bir tamsayı geri dönüş değeri vardır. Aşağıdaki tabloda hangi tamsayı değeri dönüldüğü gösterilmiştir. Geri dönülen tamsayı değeri yerine sabit adlarda kullanılabilir.


Dinamo ERP Sabit Ad

vbscript Sabit Ad

Değer

Açıklama

IDOK

vbOK

1

OK (Tamam) tuşunun seçildiğini belirten değer.


Eğer fonksiyon toplu bir işlemde (batch) kullanılıyorsa, geri dönen değer her zaman -1 (eksi bir) tamsayı değeridir.

Hatırlatmalar


ParLog fonksiyonundan tek farkı, ekranda mesaj kutusunun gösterilmesidir.

Tuş açıklamaları (İngilizce, Türkçe vb. ), işletim sisteminin kurulum diline göre değişebilir.

Ekranda görünen mesaj kutularında, klavyedeki ESC (Escape) tuşuna basıldığında da 1 (IDOK, vbOK) değeri geri dönülür.


Örnek


Sub Makro1()

       KayitIsmi = "HataAdı"

       Mesaj = "Dikkat! Hata Oluştu. Hata Kodu : 403"

       Sonuc = Doc.MsgBox_ParLog(KayitIsmi,Mesaj)

       Doc.MsgBox("Kayıtlı Olan Hata= " & Doc.GetParLog(KayitIsmi))

End Sub
Yukarıdaki örnek; Mesaj değişkenindeki uyarıyı önce ekranda bir mesaj kutusu şeklinde göstermekte ve sonra da HataAdı adlı değişkende saklamaktadır. Saklanan mesaj sonra bir başka mesaj kutusunda gösterilmek üzere çağrılmaktadır. Bu durumda mesaj kutuları, aşağıdaki resimlerdeki gibi görülecekti.


                               

Paylaşım Makrosu