LocalPB Fonksiyonu

Tanım


Sistemde kullanılan lokal para biriminin değerini veren fonksiyondur. Lokal para birimi, şimdilik “TL”’dir. TL – YTL geçiş yıllarında fonksiyon dinamik olarak çalışmakta ve firmaların geçişi tamamlama durumuna göre TL veya YTL değerleri dönmekteydi. Pasif bir fonksiyondur.


Kullanım Şekli


Değişken = Document.LocalPB()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu, lokal para birimi olan “TL” bilgisi döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Pasif bir fonksiyondur.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Kullanılan Lokal Para Birimi : " & Doc. LocalPB()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.Paylaşım Makrosu


s