DefaultPB Fonksiyonu

Tanım


Sistemde kullanılan varsayılan (default) para biriminin değerini veren fonksiyondur. Varsayılan para birimi, şimdilik “TL”’dir. TL – YTL geçiş yıllarında fonksiyon dinamik olarak çalışmakta ve firmaların geçişi tamamlama durumuna göre TL veya YTL değerleri dönmekteydi. Pasif bir fonksiyondur.


Cari hesap kartlarındaki gibi; varsayılan para birimi olan uygulamalarda,  eğer kullanıcılar tarafından herhangi bir değer atanmamış ise, bu değer kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.DefaultPB()

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Herhangi bir parametresi bulunmamaktadır.

Geri Dönen Değerler


İşlem sonucu, varsayılan para birimi olan “TL” bilgisi döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Sistemdeki varsayılan para birimi alanlarının, varsayılan değeri olarak kullanılır.


Örnek


Sub Makro1()

       Mesaj = "Kullanılan Varsayılan Para Birimi : " & Doc.DefaultPB()

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukardaki örneğin sonucu aşağıdaki mesaj kutusunda verilmiştir.Paylaşım Makrosu